DPB Kuća

Click here to edit subtitle


Vaša donacija osigurava financije onoj djeci koja nemaju. 

Pokretni kamp – Gospod je providio i već smo bili u 3 crkve (Severin na Kupi, Rijeka i Pakrac). Molite da On providi još prilika kako bismo ovim kampom mogli doprijeti do lokalnih zajednica. 


Leadership Lab International – Molite za tim koji će voditi SU Estonija od 23. do 28. listopada. Neka Gospodin bude u središtu ovog treninga kako bi se Njegove sluge još bolje opremili za rad u Estoniji.


OSMICA – Ove godine počeli smo s proučavanjem 1. Korinćanima 13. Molite da oni koji dolaze mogu primijeniti u praksi što to znači voljeti Boga i druge.


Hvala Vam što stojite s nama u molitvi pred licem Gospodina, Boga našega. 


DPB i SEND Hrvatska tijekom cijele godine organiziraju susrete u DPB Kući za djecu, mlade, roditelje, vjeroučitelje, crkve i škole. 


Omogućimo drugima

dolazak na kamp!


Naša trening edukacija u prirodi stvorena je za mlade, studente i škole.