DPB Kuća

Click here to edit subtitle

Članovi Upravnog Odbora:

Predsjednica: Anica Kerep, mag.rehab.educ., prof.vjeronauka

Član Upravnog Odbora/Logistički dio:  Gabrijela Althaller

Član Upravnog Odbora/Programski dio: Timothy-Ivan Špičak, dipl. teolog i dipl. vjeroučitelj

DPB House informacije & upute

Severin na Kupi 43
51329 Severin na Kupi
051/ 870 436

Severin na kupi 43, Severin na kupi
Upute iz Zagreba
  • Krenite autocestom A1 prema Rijeci
  • Nastavite A1/E65/E71 autocestom
  • Izađite na izlazu - Bosiljevo-1 
  • Nastavite ravno cestom nakon kućica
  • Skrenite desno prema D3
  • Skrenite lijevo prema D3
  • Skrenite u ulicu desno ispred pošte
  • Ako ste došli do Ina postaje otišli ste predaleko